Operasi Tambah dan Tolak


Operasi tambah merupakan penyatuan dua kumpulan nombor bulat. Selain itu, operasi tambah juga membawa erti penambahan dengan membilang semua.
Biasanya operasi tolak akan diajar selepas operasi tambah kerana ianya mempunyai perkaitan yang rapat iaitu pengurangan bilangan nombor bulat.
Kanak-kanak menghadapi kesukaran untuk memahami konsep operasi tolak dalam Matematik.  Oleh itu. guru perlu merancang pengajaran yang berkesan dalam membentuk konsep penolakan. Guru perlu memudahakan kefahaman konsep tersebut dengan memberitahu murid-murid bahawa nilai besar bagi nombor bulat berfungsi untuk menolak nilai yang kecil dalam nombor. Dalam mengajar operasi tolak, guru boleh menggunakan tiga teknik untuk membantu para murid dalam menguasai kemahiran penolakan iaitu menggunakan gambar rahah, penolakan secara manipulatif iaitu menggunakan jari-jemari atau alat bantu belajar serta menggunakan garis nombor dan pengiraan menurun.
Teknik yang sama juga boleh digunakan untuk operasi tambah.


Penerangan tentang pengiraan operasi tambah dan tolak yang menyeronokan.
Lembaran Kerja

 1. 20 + 31

 2. 20 + 37

 3. 36 + 54

 4. 324 + 467

 5. 542 + 752

 6. 484 + 542

 7. 695 + 324

 8. 1567 + 367

 9. 2564 + 391
 1. 42 - 31

 2. 56 - 33

 3. 78 - 45

 4. 128 - 108

 5. 894 - 765

 6. 462 - 345

 7. 421 - 212

 8. 5524 - 331

 9. 3242 - 526
 10.